ClimaTech: expert in cleanroom ontwerp, bouw, validatie en onderhoud

Beheer, service, onderhoud en validatie

Bij de keuze van een cleanroom partner is het belangrijk om samen te werken met een partij die een totaalconcept aanbiedt. Bij ClimaTech kunnen we de expertise inschakelen om naast het bouwproces van cleanrooms ook de validatie, het onderhoud en beheer ervan op ons te nemen. Dit laat ons toe om u als klant over het hele proces te ontzorgen, van ontwerp tot validatie en onderhoud.

ClimaTech verzorgt cleanroom validatie en onderhoud volgens de internationale normen (de vigerende NEN normen en wettelijke bepalingen NEN-EN-ISO-14644, GxP (GMP(Z) etc.) en volgens een vooraf vastgesteld validatie en onderhoudprotocol. Hierbij worden kritische ontwerp- en procesparameters, maar ook toleranties en eisen vastgelegd. Bij validaties van reeds opgeleverde cleanrooms houden we er steeds rekening mee dat alle systemen functioneel blijven zodat een continue productie gewaarborgd blijft.

Hoe gaan wij hierbij te werk?

Stap 1. Nulmeting

ClimaTech komt een nulmeting komen uitvoeren wanneer er voor de eerste keer onderhoud of validatie plaatsvindt. Onze specialist voert deze nulmeting uit aan de hand van de oorspronkelijke specificaties zoals vastgelegd tijdens de ontwerpfase, maar ook gebaseerd op visuele inspectie en onderhoud/validatierapportages uit het verleden. De uitkomst van de nulmeting nemen wij in detail met u door.

Stap 2. Opstellen onderhouds- en validatievoorstel

In de volgende stap selecteren we mensen met de juiste expertise om het onderhoud en de validatie feilloos te laten verlopen. Dit maakt deel uit van het voorstel dat we opstellen om u een duidelijk overzicht te geven van de onderhouds- en validatiewerkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden.

Stap 3. Plannen en uitvoeren werkzaamheden

Conform het opgesteld onderhouds- en validatievoorstel verzorgt ClimaTech de uitvoering van de werkzaamheden. Volledig in samenspraak met u wordt er een planning afgesproken om het onderhoud en validatie te laten plaatsvinden.

Stap 4. Rapportage en advies

Tot slot zorgen we na het onderhoud en de validatie voor een overzichtelijk kwaliteitsdocument en validatierapport met eventuele verbeterpunten, maar ook met een indicatie naar budgettering toe voor het komende jaar.

Waarom Climatech?


Volledige ontzorging, van idee, ontwerp tot onderhoud, validatie en beheer

Steeds conform de vigerende (internationale) norm

Inzicht in budgettering voor nabije toekomst

Heldere projectfasering met continue evaluatie

ClimaTech: “Wij bouwen niet alleen, maar denken ook met u mee.”