Cleanroom eisen

Moet uw productieproces plaatsvinden in een stofarme ruimte? Dan is een professionele cleanroom installatie bepaald geen overbodige luxe. Een cleanroom is een stofarme werkomgeving die is aangepast aan strikte norm- en regelgeving. Het ontwerpen van een effectieve cleanroom begint allereerst met het vaststellen van uw unieke clean room eisen.

Cleanroom eisen zijn specifieke eisen waaraan uw werkruimte dient te voldoen om een goed kwaliteitsniveau te behalen. Deze eisen verschillen niet alleen per industrie, maar ook per bedrijf. ClimaTech is goed ingevoerd in de norm- en wetgeving per sector en bouwt cleanrooms die zelfs de strengste toetsing met goed gevolg doorstaan.

Wij brengen uw cleanroom eisen in kaart

Het vaststellen van uw cleanroom eisen is een complex proces en dient nauwgezet te worden uitgevoerd. De specialisten van ClimaTech lichten de werkprocessen binnen uw organisatie door en bestuderen de norm- en wetgeving binnen uw sector. Hiermee krijgen zij inzicht in de speciale eisen waaraan uw cleanroom moet voldoen.

Deze eisen leiden tot een cleanroom ontwerp op maat, dat u  een stofarme werkomgeving voor uw productieprocessen garandeert. Wilt u zo weinig mogelijk omkijken hebben naar een cleanroom installatie? Dan verzorgen wij graag een turnkey cleanroom voor u: dit is een gebruiksklare cleanroom waarbij extensieve nazorg wordt geleverd.

Cleanroom eisen worden steeds strenger

Cleanroom systemen moeten tegenwoordig aan strengere eisen voldoen dan vroeger. Sectoren zoals de biotechnologie, levensmiddelenindustrie en ruimtevaart zijn goede voorbeelden van industrieën waar de eisen op het gebied van productieprocessen hoog liggen. Cleanrooms zijn in deze branches dan ook aan de orde van de dag.

Het laten bepalen van cleanroom eisen is met het oog op de toekomst van uw bedrijf een goede investering. Of u al dan niet besluit een cleanroom te laten bouwen, u hebt een helder beeld van de situatie. ClimaTech kijkt bij het vaststellen van de eisen naar de lange termijn, zodat u de voordelen en nadelen van cleanrooms goed tegen elkaar kunt afwegen.

Advies nodig over uw cleanroom?

Op basis van uw cleanroom eisen kunt u besluiten een cleanroom te laten bouwen. ClimaTech bouwt volwaardige cleanrooms en besteedt ook aandacht aan aspecten als cleanroom kleding, wanden, meubels en gereedschap, een en ander afhankelijk van de cleanroom classificatie, waaruit blijkt hoeveel deeltjes per kubieke meter uw productieruimte maximaal mag bevatten.

Na de cleanroom installatie begint het echte werk echter pas. Dan moet blijken of uw productieproces daadwerkelijk naar een hoger niveau getild wordt. Wij adviseren u graag over de optimale gedragsregels voor medewerkers om uw cleanroom stofarm te houden. Neem voor meer informatie contact op via info@climatech.nl of bel naar +31 33 760 01 20.

ClimaTech: “Wij bouwen niet alleen, maar denken ook met u mee.”