Disclaimer

Disclaimer

ClimaTech bv verleent u hierbij toegang tot https://www.climatech.nl, waar zij ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen publiceert. ClimaTech bv behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover vooraf mededeling te doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van ClimaTech bv.

ClimaTech bv spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De gegevens die worden gebruikt, zijn in principe afkomstig uit eigen bronnen. Daar waar bronnen van derden worden gebruikt, is dit uitsluitend met toestemming van betreffende derden en met bronvermelding.

ClimaTech bv sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van haar website of met de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaardt ClimaTech bv geen aansprakelijkheid.

ClimaTech bv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante gegevensdiensten.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten, afbeeldingen en andere materialen liggen bij ClimaTech bv.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ClimaTech bv, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan onderhavig zijn aan wijzigingen.

 

 

ClimaTech: “Wij bouwen niet alleen, maar denken ook met u mee.”